Pravidla a obchodní podmínky

PŘEHLED

Tyto webové stránky (https://lubiwood.com) provozuje společnost Nevermind d.o.o. (registrační číslo EU: 8815232000). Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na Nevermind d.o.o..

Společnost Nevermind d.o.o. nabízí webové stránky lubiwood.com, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek, vám, uživateli, podmíněné vaším přijetím všech zde uvedených termínů, podmínek, politik a oznámění.

Návštěvou našich stránek a/ nebo nákupem něčeho od nás se zapojíte do naší "služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami ("Smluvní podmínky", "Podmínky"), včetně těchto dodatečných smluvních podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou vyhledávači, dodavateli, zákazníky, obchodníky a/ nebo přispěvateli k obsahu.

Před přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak na webové stránky Smět nepřistupujte a nepoužívejte žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služeb považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, podléhají také Podmínkám služby. Nejakutnější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat, zda na této stránkce nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 – OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito Smluvními podmínkami vyjadřujete, že jste ve svém státě nebo v oblasti bydliště alespoň ve věku zletilosti nebo že jste ve svém státě nebo v oblasti bydliště ve věku zletilosti a dali jste nám souhlas s tím, aby někdo z vašich nezletilých závislých mohl  tyto stránky používat.

Naše produkty Smět nepoužíváte k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani Smět při používání služby neporušujete žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné počítačové červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Prolomení nebo porušení některých podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoliv z jakéhokoli důvodu.

Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny, které musí odpovídat technickým požadavkům na připojovací sítě nebo zařízení a přizpůsobovat se těmto požadavkům. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, prostřednictvím kterých je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto Podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ

Tyto stránky Smět obsahují určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo obsah těchto stránek kdykoli změnit. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 – ÚPRAVY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (jsou-li k dispozici)

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásady pro vrácení.

Snažili jsme se co nejpřesněji zobrazit barvy a obrázky našich produktů, které se v obchodě objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoliv osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoliv produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to na základě našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoliv nabídka jakéhokoliv produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání nebo že jakékoliv chyby ve službě budou opraveny.

ODDÍL 6 – PŘESNOST FAKTURACE A INFORMACÍ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás provedete. Množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku můžeme dle vlastního uvážení omezit nebo zrušit. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky podané stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním pomocí e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního úsudku, jak se zdá, zadávají obchodníci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že okamžitě aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení zboží.

ODDÍL 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nemonitorujeme ani nad nimi nemáme kontrolu či přístup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoliv druhu a bez jakéhokoliv souhlasu. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo v souvislosti s jejich používáním.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a schvalovat je.

Smět V budoucnu budeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na takové nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby.

ODDÍL 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby Smět obsahují materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které k nám nejsou přidruženy. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a neneseme žádnou odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za žádné jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádnou škodu nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 – KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost odešlete určitá konkrétní podání (například přihlášky do soutěže) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že kdykoli bez omezení můžeme bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoliv médiu jakékoliv komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat jakékoliv připomínky v důvěrnosti; 2) zaplatit náhradu za případné připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určíme dle vlastního uvážení jaki nezákonný, urážlivý, výhružný, hanlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušují duševní vlastnictví jakékoliv strany nebo těchto Smluvních podmínek.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporušují žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoliv způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoliv související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani jinak klamat nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoliv komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoliv komentáře, které učiníte, a za jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoliv komentáře, které jste zveřejnili vy nebo jakákoliv třetí strana.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytování osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na adrese lubiwood.com/privacy-policy.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Příležitostně mohou být na našich stránkách nebo ve službě informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoliv chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoliv informace ve Službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění nepřesné (včetně toho poté, co jste odeslali objednávku).

Nezavazujeme se aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakýchkoliv souvisejících webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadování zákonem. Ve Službě ani na jakýchkoliv souvisejících webových stránkách by nemělo být použito žádné zadané datum aktualizace nebo změn, které by naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakýchkoliv souvisejících webových stránkách byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů stanovených v Podmínkách služby je vám zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) požádat ostatní, aby provedli jakékoliv protiprávní jednání nebo se ho účastnili; (c) porušovat jakékoliv mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) neprávem zasahovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, očerňovat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnostní příslušnosti nebo zdravotního postižení; (f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoliv jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) provádět spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl nebo scrape; (j) pro jakékoliv obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat do bezpečnostních prvků Služby nebo jakýchkoliv souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu nebo je obcházet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakýchkoliv souvisejících webových stránek za porušení jakýmkoliv zakáným použitím.

ODDÍL 13 – ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nezastupujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které Smět získáte používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou zrušit nebo službu kdykoliv zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly prostřednictvím služby poskytnuty, jsou (s výjimkou případů, kdy jsme výslovně uvedli) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakéhokoliv prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoliv druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, právního nároku a neporušitelnosti.

V žádném případě nenese Lubiwood, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, represivní, speciální nebo následné škody jakéhokoliv druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoliv podobných škod, ať už na základě smlouvy, přestupku (včetně nedbalosti), přímé odpovědnosti nebo jinak vyplývající z vašeho používání kterékoliv ze služeb nebo jakýchkoliv produktů pořízených pomocí této služby nebo jakéhokoliv jiného nároku souvisejícího jakýmkoliv způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoliv produktu, mimo jiné včetně jakýchkoliv chyb nebo opomenutí jakéhokoliv obsahu nebo jakéhokoliv ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoliv obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informováno. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s odškodnit, ochránit a krýt

Lubiwood a naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, úředníci, ředitelé, zástupci, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, bezúhonní vůči jakémukoliv nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, strany v důsledku nebo z důvodu vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že je jakékoliv ustanovení těchto Smluvních podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, nemá takové určení vliv na platnost a vymahatelnost žádných dalších zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 – UKONČENÍ

Závazky a břemena stran vzniklé před datem ukončení smlouvy přetrvají ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto Smluvní podmínky jsou účinné, pokud a dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto Smluvní podmínky můžete kdykoliv ukončit oznámením, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte jakékoliv ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebo budeme mít podezření, že jste tak udělali, můžeme také tuto dohodu kdykoliv vypovědět bez předchozího upozornění a vy budete i nadále odpovědní za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; a/nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ DOHODA

Pokud neuplatníme nebo nevymáháme jakékoliv právo nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, nebude to výjimka z tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto Smluvní podmínky a jakékoliv zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují celou dohodu a shodu mezi vámi a námi, řídí vaše používání Služby, nahrazuje jakékoliv předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně avšak bez omezení jakékoliv předchozí verze Smluvních podmínek).

Žádné nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek služby nelze vykládat proti straně, která připravuje návrh.

ODDÍL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony EU.

ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejakutnější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoliv prohlednout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Smluvních podmínek zveřejňováním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo službě po zveřejnění jakýchkoliv změn těchto Smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy týkající se Podmínek služby nám zasílejte na adresu info@lubiwood.com.

Hlavní sídlo v EU:

Nevermind d.o.o.
Registrační číslo EU: 8815232000
DPH: 63088312
Perková 23a
1230 Domžale
Slovinsko

Doprava zdarma je k dispozici

pro objednávky nad 2.200 Kč

Snadné 30denní vrácení

30denní záruka vrácení peněz

Ekologické Produkty

Skládačky z recyklovatelného dřeva

100% bezpečná platba

PayPal / MasterCard / Visa

fetchpriority="low"
fetchpriority="low"

ZIMNÍ SLEVY

Koupit 2 položky:

🚛 Doprava zdarma

Koupit 3 položky:

💗 15% sleva + 🚛 Doprava zdarma