Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza strona internetowa (https://lubiwood.com) jest prowadzona przez Nevermind d.o.o. (numer rejestracyjny UE: 8815232000). W całym serwisie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Nevermind d.o.o..

Nevermind d.o.o. oferuje strony internetowe lubiwood.com, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich określonych tutaj warunków, zasad i uwag.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie następującego Regulaminu ("Warunki korzystania z usług", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa tutaj i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usług dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądają, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z usług przed wejściem na lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Wchodząc na którąkolwiek część strony lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie z warunków tej umowy, nie możesz wchodzić na stronę ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usług są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z usług. 

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, będą również podlegać Warunkom korzystania z usług. Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub wchodzenie na stronę internetową po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usług oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim kraju lub regionie zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni w swoim kraju lub regionie zamieszkania i udzieliłeś nam zgody na pozwolenie na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie pozostające pod Twoją opieką.

Nie możesz wykorzystywać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a także nie możesz podczas korzystania z Usługi naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym m.in. przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie możesz przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług użytkownikowi.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) przesyłanie przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie. Potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmodyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez uprzedzenia i w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że monitor Twojego komputera będzie dokładnie wyświetlać wszystkie kolory. 

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące dowolnego produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie są zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełnią Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ I KONT

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji dowolnego zamówienia, które u nas składasz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię z wykorzystaniem adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanych w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zobowiązujesz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zobowiązujesz się do niezwłocznej aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz ich dat ważności, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi kontroli ani nie mamy na nie wpływu.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim są" i "tak, jak są dostępne", bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek zatwierdzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Wszelkie korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem tej strony odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według Twojego własnego uznania, i powinieneś upewnić się, że zapoznałeś się i zaakceptowałeś warunki, na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) zewnętrznego.

Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom korzystania z usług.

ROZDZIAŁ 8 - LINKI OD STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.

Linki od stron trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę ich zawartości lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe stron trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku ze stronami internetowymi stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron.

ROZDZIAŁ 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone materiały (np. prace konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie "komentarzami"), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności żadnych komentarzy; (2) płacenia wynagrodzenia za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiadania na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierają groźby, są zniesławiające, oszczercze, mają związek z pornografią, są obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usług.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, podmiotowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub strony trzecie.

ROZDZIAŁ 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności, prosimy odwiedzić stronę lubiwood.com/privacy-policy.

ROZDZIAŁ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie podejmujemy żadnych zobowiązań co do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Usłudze ani na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usług, nie możesz korzystać ze strony lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, krajowych lub lokalnych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) do nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) do przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być użyte w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlowania lub scrape'u; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; (k) w celu ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia Ci korzystania z Usługi lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie przez Ciebie z naszych usług będzie niezakłócone, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z serwisu będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Wyrażasz wyraźną zgodę na to, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystnia z niej jest wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Ci za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane do Twojego użytku "w takim stanie, jak widać" i "w takim stanie, jaki jest dostępny", bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Lubiwood, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy opierają się na umowie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych przy użyciu usługi, lub wszelkie inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanych, przekazywanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o możliwości ich wystąpienia. W związku z tym, że niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. 

ROZDZIAŁ 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed szkodami.

Lubiwood i nasze spółki macierzyste, zależne, podmioty stowarzyszone, partnerzy, dyrektorzy, kierownicy, agenci, wykonawcy, licencjodawcy, dostawcy usług, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy są zwolnieni z wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikających z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów zawartych w formie odniesień, lub naruszenia przez Ciebie prawa lub praw stron trzecich.

ROZDZIAŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzielną od niniejszych Warunków korzystania z usług, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają we wszystkich celach w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Niniejsze Warunki korzystania z usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już dłużej korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej strony.

Jeśli w naszej wyłącznej ocenie nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków korzystania z usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich dowolnej części).

ROZDZIAŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usług nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami oraz regulują korzystanie przez Ciebie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usług).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków korzystania z usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

ROZDZIAŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki korzystania z usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu UE i są interpretowane zgodnie z nim.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG

Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi  po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach korzystania z usług oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków korzystania z usług należy kierować na adres info@lubiwood.com.

Główna siedziba w UE:

Nevermind d.o.o.
Numer rejestracyjny UE: 8815232000
VAT: 63088312
Perkova 23a
1230 Domžale
Słowenia

Dostępna darmowa wysyłka

dla zamówień powyżej 400 zł

Łatwe zwroty w ciągu 30 dni

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Produkty przyjazne dla środowiska

Puzzle wykonane z drewna nadającego się do recyklingu

W 100% bezpieczne płatności

PayPal / MasterCard / Visa

OTRZYMAJ 10% ZNIŻKI

Wprowadź swój e-mail, aby otrzymać kod rabatowy na 10%.

data-src="https://lubiwood.com/wp-content/uploads/2024/05/Join-our-family-landing-page-creatives-6-595x595.gif"