Pogoji poslovanja

PREGLED

To spletno mesto (https://lubiwood.com) upravlja podjetje Nevermind d.o.o. (Matična številka EU: 8815232000). Izrazi »mi«, »nas« in »naše«, ki se pojavljajo na spletni strani, se nanašajo na podjetje Nevermind d.o.o.

Podjetje Nevermind d.o.o., vam kot uporabniku daje na voljo spletno stran lubiwood.com, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na njej, pod pogojem, da sprejmete vse tukaj navedene pogoje in pravila.

Z obiskom naše spletne strani in/ali z nakupom naših izdelkov uporabljate naše storitve in se zavezujete, da boste spoštovali splošne pogoje (»pogoje uporabe«, »pogoje«), vključno z dodatnimi pogoji in pravili, ki so navedeni v tej izjavi oziroma so dostopni prek hiperpovezave. Ti pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike te strani, vključno s tistimi, ki zgolj brskajo, so prodajalci, kupci, trgovci in/ali avtorji vsebin.

Preden dostopate do naše spletne strani, si pozorno preberite te pogoje uporabe. Z dostopanjem do katerega koli dela strani ali njegovo uporabo se zavezujete k spoštovanju teh pogojev uporabe. Če ne soglašate z vsemi splošnimi pogoji, navedenimi v tem sporazumu, do spletnega mesta ne smete dostopati, prav tako pa ne smete uporabljati nobene izmed storitev. Če so ti pogoji uporabe pojmovani kot ponudba, je sprejem ponudbe izrecno omejen na pogoje uporabe.

Tudi za vse nove dodatke oziroma pripomočke, ki so dodani v obstoječo spletno trgovino, veljajo pogoji uporabe. Najnovejšo različico pogojev uporabe lahko kadar koli preverite na tej strani. Pridržujemo si pravico, da posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh pogojev uporabe, tako da posodobitve ali spremembe objavimo na naši spletni strani. Vaša odgovornost je, da spremembe na tej strani redno spremljate. Če po objavi sprememb stran še naprej uporabljate, to pomeni, da s temi spremembami soglašate.

TOČKA 1 – POGOJI SPLETNEGA POSLOVANJA

S strinjanjem s temi pogoji uporabe izjavljate, da ste vsaj polnoletni v državi stalnega prebivališča oziroma da ste polnoletni v državi stalnega prebivališča in soglašate, da lahko to spletno mesto uporabljajo tudi vaši mladoletni vzdrževani člani.

Naših izdelkov ne smete uporabljati v nezakonite ali nedovoljene namene, prav tako pa pri uporabi storitev ne smete kršiti nobenih zakonov v sodni pristojnosti vaše države (vključno z zakoni o avtorskih pravicah).

Ne smete posredovati črvov, virusov ali kakršne koli zlonamerne kode.

Kršitev katerega koli izmed pogojev bo privedla do takojšnje prekinitve vaših storitev.

TOČKA 2 – SPLOŠNI POGOJI

Pridržujemo si pravico, da kadar koli iz katerega koli razloga zavrnemo storitev.

Zavedate se, da se vaši podatki (to ne vključuje podatkov o kreditni kartici) lahko prenašajo nešifrirano, kar vključuje (a) prenose prek različnih omrežij in (b) spremembe za prilagajanje tehničnim zahtevam prenosnih omrežij ali naprav in skladnost z njimi. Podatki o kreditnih karticah so med prenosom prek omrežij vedno šifrirani.

Soglašate, da brez našega izrecnega pisnega dovoljenja ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali zlorabljali katerega koli dela storitve, uporabe storitve, dostopa do storitve ali kontaktov na spletni strani, ki storitev zagotavljajo.

Naslovi, vsebovani v tem sporazumu, so vključeni zgolj zaradi praktičnosti in teh pogojev ne omejujejo ali nanje kakor koli drugače vplivajo.

TOČKA 3 – TOČNOST, POPOLNOST IN AŽURNOST INFORMACIJ

To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske informacije. Ni nujno, da so zgodovinske informacije ažurne, saj so zgolj informativne narave. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta. Soglašate, da ste sami odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.

TOČKA 4 – SPREMEMBE STORITEV IN CEN

Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico, da storitev (kateri koli del storitve ali njeno vsebino) kadar koli spremenimo ali prekinemo brez predhodnega obvestila.

Nismo odgovorni za kakršno koli modifikacijo, spremembo cene ali začasno ali trajno prekinitev storitve, zaradi katere bi lahko vi ali tretje osebe utrpeli negativne posledice.

TOČKA 5 – IZDELKI ALI STORITVE (če je primerno)

Nekateri izdelki ali storitve so lahko na voljo zgolj na spletnem mestu. Zaloga teh izdelkov ali storitev je lahko omejena, njihovo vračilo ali menjava pa sta mogoča zgolj v skladu z našim pravilnikom o vračilu blaga.

Po svojih najboljših močeh smo se potrudili, da bi v naši spletni trgovini kar se da natančno prikazali velikosti in barve objavljenih izdelkov. Ne moremo zagotoviti, da bo prikaz barve na vašem računalniškem zaslonu točen.

Pridržujemo si pravico, da prodajo naših izdelkov ali storitev omejimo za osebo, geografsko regijo ali jurisdikcijo, a to ni naša dolžnost. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico, da količine ponujenih izdelkov ali storitev omejimo. Vse opise izdelkov ali cene izdelkov lahko po svoji lastni presoji kadar koli spremenimo brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico, da kateri koli izdelek kadar koli umaknemo iz prodaje. Vsaka ponudba za izdelek ali storitev na tem spletnem mestu je nična tam, kjer je prepovedana.

Ne jamčimo, da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, ki ga kupite ali prejmete, izpolnila vaša pričakovanja ali da bodo napake v storitvi odpravljene.

TOČKA 6 – TOČNOST PODATKOV O IZDANIH RAČUNIH IN RAČUNU

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo katero koli naročilo, ki ga oddate na naši strani. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količino kupljenih izdelkov na osebo, gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim uporabniškim računom, isto kreditno kartico in/ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za račun in/ali naslov za dostavo. V primeru, da naročilo spremenimo ali prekličemo, vas bomo o tem poskušali obvestiti tako, da bomo z vami stopili v stik s pomočjo elektronskega naslova in/ali naslova za račun/telefonske številke, ki ste jih navedli ob oddaji naročila. Pridržujemo si pravico, da omejimo ali prepovemo naročila, za katera menimo, da so bila oddana s strani prekupčevalcev, preprodajalcev ali distributerjev.

Soglašate, da boste ob vsakem nakupu v naši trgovini posredovali ažurne, popolne in točne podatke o nakupu in podatke o računu. Soglašate, da boste nemudoma posodobili svoj račun in druge podatke, vključno z e-poštnim naslovom ter številkami in roki veljavnosti kreditnih kartic, da bomo lahko izvedli vaše transakcije in po potrebi z vami stopili v kontakt.

Za več podrobnosti si oglejte naš pravilnik o vračilu blaga.

TOČKA 7 – IZBIRNA ORODJA

Omogočimo vam lahko dostop do orodij v lasti tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora ali vpliva.

Zavedate se, da dostop do teh orodij nudimo »kot so« in »kot so razpoložljiva« brez kakršnih koli jamstev, izjav ali pogojev in brez kakršne koli odobritve, ter s tem soglašate. Za posledice vaše uporabe drugih orodij, ki so v lasti tretjih oseb, ne prevzemamo odgovornosti.

Vsa druga orodja, ki so na voljo na spletni strani, uporabljate na lastno odgovornost in po lastni presoji, pri tem pa se morate prepričati, da ste seznanjeni s pogoji, pod katerimi posamezne tretje osebe ponujajo omenjena orodja, in z njimi soglašate.

Lahko se tudi zgodi, da bomo v prihodnosti na naši spletni strani ponujali nove storitve in/ali funkcije (vključno z novimi orodji in viri). Za takšne nove funkcije in/ali storitve bodo prav tako veljali ti pogoji uporabe.

TOČKA 8 – POVEZAVE TRETJIH OSEB

Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vključujejo gradiva v lasti tretjih oseb.

Povezave v lasti tretjih oseb, ki se nahajajo na tem spletnem mestu, vas lahko usmerijo na spletna mesta tretjih oseb, ki niso povezane z nami. Preverjanje ali presojanje njihove vsebine ali točnosti ni naša odgovornost in zato za gradiva ali spletna mesta tretjih oseb ali za kakršna koli druga gradiva, izdelke ali storitve, ponujene s strani tretjih oseb, ne jamčimo in ne bomo prevzeli nikakršne odgovornosti.

Za škodo ali stroške, ki so povezani z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebin oziroma za transakcije, ki so izvedene na katerem koli izmed spletnih mest v lasti tretjih oseb, ne prevzemamo odgovornosti. Preden privolite v kakršno koli transakcijo, se podrobno seznanite s politikami in praksami poslovanja tretjih oseb ter se prepričajte, da jih razumete. Pritožbe, zahtevki, pomisleki ali vprašanja v zvezi z izdelki, ki jih ponujajo tretje osebe, je potrebno nasloviti nanje.

TOČKA 9 – KOMENTARJI UPORABNIKOV, POVRATNE INFORMACIJE IN DRUGE OBJAVE

Če nam na našo zahtevo posredujete določene posebne vloge (na primer prijave na nagradne igre) ali nam brez naše pobude prek spleta, e-pošte ali pošte posredujete ustvarjalne ideje (s skupnim izrazom »komentarji«), tako soglašate, da lahko kadar koli in brez omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in na druge načine v kateri koli obliki uporabljamo komentarje, ki nam jih posredujete. Nismo dolžni (1) varovati zaupnosti komentarjev; (2) plačevati odškodnin za komentarje; ali (3) odgovarjati na komentarje.

Vsebine, za katere menimo, da so nezakonite, žaljive, grozeče, obrekljive, pornografske, nespodobne ali drugače neprimerne, kršijo pravice intelektualne lastnine katere koli izmed strank ali pa te pogoje uporabe, lahko spremljamo, urejamo ali odstranimo, vendar to ni naša dolžnost.

Soglašate, da s svojimi komentarji ne boste kršili pravic tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, pravicami blagovnih znamk, pravico do zasebnosti, osebnostnimi pravicami, drugimi pravicami posameznikov ali lastninskimi pravicami. Nadalje soglašate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali obrekljivega ali nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali kakršnega koli računalniškega virusa ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko na kakršen koli način vplivala na delovanje storitve ali katere koli spletne strani, povezane z njo. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da ste nekdo drug, ali nas oziroma tretje osebe na kakršen koli način zavajati glede avtorstva katerega koli izmed komentarjev. Sami ste odgovorni za točnost vse komentarjev, ki jih objavite. Za komentarje, ki jih objavite vi ali katera koli tretja oseba, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

TOČKA 10 - OSEBNI PODATKI

Vaše posredovanje osebnih podatkov spletni trgovini ureja naš pravilnik o zasebnosti. Če si želite ogledati naš pravilnik o zasebnosti, obiščite lubiwood.com/privacy-policy.

TOČKA 11 – NAPAKE, NEPRAVILNOSTI IN IZPUSTI

Občasno se lahko zgodi, da informacije na naši spletni strani oziroma v storitvi vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali izpuste, ki so lahko vezani na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške dostave izdelkov, tranzitne čase in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila (tudi po vaši oddaji naročila) popravimo morebitne napake, nepravilnosti ali izpuste, spremenimo ali posodobimo podatke ali pa prekličemo naročila, če so podatki v storitvi oziroma na katerem koli povezanem spletnem mestu nepravilni.

Ne obvezujemo se, da bomo posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali informacije, navedene v storitvi ali na katerem koli spletnem mestu, ki je z njo povezano, vključno z informacijami o cenah, razen če to zahteva zakon. Noben datum posodobitve ali osvežitve storitve ali katerega koli spletnega mesta, povezanega z njo, ne sme biti pojmovan kot datum posodobitve ali osvežitve vseh informacij v storitvi ali na katerem koli spletnem mestu, povezanem z njo.

TOČKA 12 – PREPOVEDANA UPORABA

Poleg drugih prepovedi, določenih v pogojih uporabe, je prepovedana tudi uporaba spletnega mesta ali njegovih vsebin: (a) za nezakonite namene; (b) za nagovarjanje drugih k izvajanju nezakonitih dejanj ali sodelovanju pri nezakonitih dejanjih; (c) za kršenje mednarodnih, zveznih, pokrajinskih ali državnih predpisov, pravil, zakonov ali lokalnih odlokov; (d) za kršenje pravic naše intelektualne lastnine ali intelektualne lastnine drugih; (e) za nadlegovanje, zlorabo, žaljenje, škodovanje, obrekovanje, klevetanje, zaničevanje, ustrahovanje ali diskriminacijo na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, porekla ali invalidnosti; (f) za posredovanje lažnih ali zavajajočih informacij; (g) za nalaganje ali prenašanje virusov ali katere koli druge zlonamerne kode, ki bo ali bi bila lahko uporabljena na način, ki bi vplival na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katere koli spletne strani, povezane z njo, na delovanje drugih spletnih strani ali interneta; (h) za zbiranje osebnih podatkov drugih oseb ali za sledenje njihovim osebnim podatkom; (i) za pošiljanje nezaželene elektronske pošte in lažno predstavljanje; (j) za kakršne koli nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) za poseganje v varnostne funkcije storitve ali katerega koli spletnega mesta, povezanega z njo, drugih spletnih mest ali interneta, ter za izogibanje tem funkcijam. Pridržujemo si pravico, da v primeru kršitve pravilnika o prepovedanih uporabah prekinemo vašo uporabo storitve ali katerega koli spletnega mesta, povezanega z njo.

TOČKA 13 – ZAVRNITEV JAMSTVA; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, ne zatrjujemo in ne zagotavljamo, da bo vaša uporaba naše storitve neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak.

Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki so posledica uporabe te storitve, točni ali zanesljivi.

Soglašate z možnostjo občasnega umika storitve za nedoločeno obdobje oziroma s prekinitvijo storitve v katerem koli trenutku brez predhodnega obvestila.

Izrecno soglašate, da uporaba storitve oziroma nezmožnost uporabe storitve potekata na vašo lastno odgovornost. Storitev ter vsi izdelki in storitve, ki vam jih zagotavljamo prek omenjene storitve, so (razen če je z naše strani določeno drugače) vam na razpolago »kot so« in »kot so razpoložljivi«, brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih zagotovil, jamstev ali pogojev, vključno z vsemi implicitnimi jamstvi ali pogoji glede primernosti za prodajo, prodajne kakovosti, primernosti za določen namen, trajnosti, lastninskega upravičenja in ne-kršitve.

Podjetje Lubiwood, naši upravljavci, uradniki, zaposleni, podružnice, zastopniki, pogodbeniki, pripravniki, dobavitelji, ponudniki storitev ali dajalci licenc v nobenem primeru ne odgovarjajo za kakršno koli poškodbo, izgubo, zahtevek ali kakršno koli neposredno, posredno, naključno, kazensko, posebno ali posledično škodo, vključno z izgubo dobička, izgubo dohodka, izgubo prihrankov, izgubo podatkov, stroške zamenjave ali podobno škodo, ki je utemeljena s pogodbo, kaznivim dejanjem (vključno z malomarnostjo), objektivno odgovornostjo ali kako drugače ter izhaja iz vaše uporabe storitev ali izdelkov, ki ste jih pridobili z uporabo te storitve; prav tako ne odgovarjajo za druge zahtevke, ki so na kakršen koli način povezani z vašo uporabo storitve ali katerega koli izdelka, vključno z napakami ali izpusti v vsebini, ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe storitve ali vsebin (ali izdelkov), objavljenih v storitvi, posredovanih prek nje ali drugače dostopnih z njeno pomočjo, tudi če ste bili obveščeni o njihovih možnostih. Ker nekatere države oziroma jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti v primerih posledične ali naključne škode, je v takšnih državah oziroma jurisdikcijah naša odgovornost omejena v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

TOČKA 14 – OPROSTITEV ODGOVORNOSTI

Soglašate z odškodninskim poroštvom in se strinjate

, da podjetje Lubiwood, naše matično podjetje, hčerinska podjetja, podružnice, partnerji, uradniki, upravljavci, zastopniki, pogodbeniki, dajalci licenc, ponudniki storitev, podizvajalci, dobavitelji, pripravniki in zaposleni niso odgovorni za poravnavo kakršne koli pritožbe ali zahtevka, vključno z zahtevkom za poravnavo utemeljenih stroškov odvetniškega posredovanja, ki ga tretja oseba vloži v primeru vaše kršitve teh pogojev uporabe ali referenčnih dokumentov, ali pa v primeru vaše kršitve zakonov ali pravic tretje osebe.

TOČKA 15 – NEODVISNOST DOLOČB

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev uporabe nezakonita, nična ali neizvršljiva, je takšna določba kljub temu izvršljiva v največji možni meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, neizvršljivi del pa se šteje za ločenega od teh pogojev uporabe, takšna določitev pa ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

TOČKA 16 – PREKINITEV

Obveznosti in odgovornosti strank, ki so nastale pred datumom prekinitve sporazuma, ostajajo veljavne za vse namene tudi po prekinitvi tega sporazuma.

Ti pogoji uporabe ostajajo veljavni, dokler jih ne prekine ena izmed strank. Te pogoje uporabe lahko kadar koli prekinete tako, da nam sporočite, da naših storitev ne želite več uporabljati, ali da prenehate uporabljati našo spletno stran.

Če sami menimo oziroma sumimo, da ne izpolnjujete katerega koli izmed pogojev ali določil, navedenih v teh pogojih uporabe, lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila prekinemo ta sporazum, vi pa ste dolžni poravnati vse zneske, ki v plačilo zapadejo do vključno datuma prekinitve sporazuma; v skladu z navedenim pa vam lahko tudi onemogočimo dostop do naših storitev (ali katerega koli njihovega dela).

TOČKA 17 – CELOTEN SPORAZUM

Če katere koli izmed pravic ali določb, navedenih v teh pogojih uporabe, ne uveljavljamo ali izvršujemo, to ne pomeni, da smo se taki pravici ali določbi odpovedali.

Ti pogoji uporabe in vse politike ali operativna pravila, ki smo jih objavili na tem spletnem mestu ali v zvezi s to storitvijo, predstavljajo celotno pogodbo in soglasje med obema strankama ter urejajo vašo uporabo storitve in nadomeščajo vse predhodne ali sočasne sporazume, sporočila in predloge, ustne ali pisne, izmenjane med vami in nami (vključno z vsemi predhodnimi različicami pogojev uporabe).

Stranka, ki je pripravila osnutek pogojev uporabe, ne nosi odgovornosti za morebitne nejasnosti pri njihovem tolmačenju.

TOČKA 18 – PRISTOJNO PRAVO

Te pogoje uporabe in vse ločene sporazume, s katerimi vam zagotavljamo storitve, ureja in razlaga zakonodaja EU.

TOČKA 19 – SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Najnovejšo različico pogojev uporabe lahko kadar koli preverite na tej strani.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh pogojev uporabe, tako da posodobitve ali spremembe objavimo na naši spletni strani. Vaša odgovornost je, da spremembe na naši spletni strani redno spremljate. Če po objavi sprememb spletno stran oziroma storitve še naprej uporabljate ali dostopate do njih, to pomeni, da s temi spremembami soglašate.

TOČKA 20 – KONTAKTNI PODATKI

Vprašaja glede pogojev uporabe nam lahko pošljete na naslov [email protected].

Glavni sedež v EU:

Nevermind d.o.o.
Matična številka EU: 8815232000
DDV: 63088312
Perkova 23a
1230 Domžale
Slovenija

Brezplačna dostava na voljo

za naročila nad 90€

30 dni enostavno vračilo

Izdelek vrnete, če vam ni všeč

Okolju prijazni izdelki

Sestavljanke je mogoče reciklirati

100% varen nakup

PayPal / MasterCard / Visa

ZIMSKI POPUSTI

Kupite 2 artikla:

🚛 Brezplačna Dostava

Kupite 3 artikle:

💗 15% popust + 🚛 Brezplačna Dostava